Achmea Hypotheekbank gaat obligatie uitgeven op kapitaalmarkt

Het moment van plaatsing ligt in de nabije toekomst en hangt evenals de nadere voorwaarden, zoals het rentetarief en de valuta, af van de marktomstandigheden. Er wordt naar gestreefd om een lening te plaatsen op de kapitaalmarkt ter waarde van circa €2 miljard met een looptijd van 5 jaar.

Achmea Hypotheekbank verstrekt uitsluitend hypotheken voor in Nederland gelegen en voor eigen bewoning bestemde woonhuizen. Voor het aantrekken van financiering maakt Achmea Hypotheekbank gebruik van de internationale kapitaalmarkt. Het gebruik van de garantieregeling door Achmea Hypotheekbank komt voort uit de nog onvoldoende functionerende kapitaalmarkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Media :
Stefan Kloet
+31 (0) 6 12 22 36 57
stefan.kloet@achmea.nl

Investeerders :
Rudi Kramer
+31 (0)30 693 70 19
rudi.kramer@achmea.nl
Achmea Hypotheekbank

Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2009 een nettowinst behaald van €30,3 miljoen. Per 30 juni 2009 bedraagt de Tier-1 ratio 10,6%. De BIS-ratio staat per die datum op 13,8%. Achmea Hypotheekbank heeft een hypotheekportefeuille van €14 miljard met Nederlandse en voor eigenbewoning bestemde woonhuizen als onderpand.