Code Banken 2011

Implementatie en compliance van de Code Banken

Achmea Bank is grotendeels compliant met de Code Banken.

In 2011 heeft Achmea Bank drie onderdelen van de Code Banken nog niet volledig toegepast:

  • Klantbelang Centraal (principe 3.2.2)
  • Vertaling van de moreel-ethische verklaring van de Raad van Bestuur naar het personeel (principe 3.2.4) en
  • Correctie van financiële prestaties voor (geschatte) risico’s en kosten van kapitaal (principe 6.4.4).

Voor de details van de Code Banken en de wijze waarop Achmea Bank deze invult, is de volledige tekst hieronder te downloaden van onze website.