Jaarcijfers 2008 Achmea Hypotheekbank

Over het boekjaar 2008 heeft Achmea Hypotheekbank een winst voor belastingen behaald van EUR 38 miljoen. De winst uit operationele activiteiten bedraagt EUR 48 miljoen. Dit is een verbetering ten opzichte van 2007, waarin een winst uit operationele activiteiten werd behaald van eur 7 miljoen.

De stijging van de winst voor belastingen in 2008 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verdere verbetering van de rentemarge. Achmea Hypotheekbank wordt voor een significant deel (EUR 4,5 miljard) gefinancierd door middel van een covered bond programma. Het betreft grotendeels financiering die in 2007 is aangetrokken, waarvan de relatief lage fundingkosten een positief effect hebben op de rentelasten in 2008. Strak kostenmanagement en hogere marges op nieuwe productie en resets zijn eveneens een oorzaak van het hogere resultaat.

Het Tier 1 vermogen bedraagt per 31 december 2008 9,6%, bijna 6% boven het wettelijk vereiste minimum van 4%.

Hoewel de markt voor nieuwe hypotheken in Nederland is gedaald met 15,5%, bedroeg de productie over 2008 EUR 1,75 miljard, nagenoeg gelijk aan het niveau van 2007. Dit is onder andere het gevolg van de introductie van modulaire hypotheken via het FBTO-merk in samenwerking met Vereniging Eigen Huis. Het niveau van de aflossingen bedroeg EUR 1,3 miljard (2007: EUR 1,7 miljard), waardoor de portefeuille is gegroeid met EUR 0,45 miljard. Het restant van de groei wordt veroorzaakt door een verandering van de reële waarde van de kredietportefeuille. Het marktaandeel nieuwe productie is gestegen tot 2% (2007: 1,5%).

De Amerikaanse hypotheekmarkt voor zogenaamde ‘subprime’ hypotheken is vanaf de zomer van 2007 getroffen door een crisis. Als gevolg van deze crisis is het macro-economische klimaat wereldwijd verslechterd. De kredietverlening van Achmea Hypotheekbank heeft als onderpand alleen in Nederland gelegen en voor eigen bewoning bestemde woonhuizen. Achmea Hypotheekbank heeft geen belang in de zogenaamde subprime Mortgage-Backed Securities en Collaterized Debt Obligations en heeft geen gebruik gemaakt van financieringsprogramma’s dan wel kapitaalstortingen vanuit de overheid. Voor de financiering maakt Achmea Hypotheekbank in hoge mate gebruik van de internationale kapitaalmarkt.
Door de kredietcrisis werd het gedurende het verslagjaar in toenemende mate bemoeilijkt om middelen op de openbare kapitaalmarkt aan te trekken. In 2008 heeft Achmea Hypotheekbank een securitisatietransactie van EUR 0,5 miljard uitgevoerd, een trekking gedaan op het covered bond programma van EUR 0,3 miljard en EUR 0,4 miljard aan spaargeld ontvangen, dat door Achmea Retail Bank is aangetrokken. In het lopende boekjaar bestaat de intentie om twee securitisatietransacties uit te voeren.
Ondanks het verslechterende economische klimaat is de bijzondere waardevermindering op vorderingen nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven als in 2007: EUR 6 miljoen.

Gezien de onzekerheden op de financiële markten worden geen specifieke verwachtingen omtrent de uitkomsten voor 2009 gedaan.
Achmea Hypotheekbank is onderdeel van de Achmea Groep en maakt deel uit van Achmea. De bank verkoopt haar (hypotheek)producten via de distributiekanalen Centraal Beheer Achmea, FBTO, Avéro Achmea en Woonfonds.