Toepassing Code Banken door Achmea Bank

De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en is gepubliceerd in september 2009. De Code bevat principes voor de manier waarop Nederlandse banken moeten omgaan met bestuur, risicobeheer, audit en beloning. De huidige Code Banken is op 1 januari 2015 geactualiseerd.
 
 
Achmea Bank past de Code Banken volledig toe. De Code draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van de rol van de Bank en haar verantwoordelijkheden in de maatschappij. Achmea Bank besteedt veel aandacht aan de Code in haar bedrijfsvoering, risicobeleid en in het contact met klanten en andere stakeholders. De volledige publicatie over de naleving van de Code Banken door Achmea Bank N.V. kan hieronder gedownload worden.