Directie

Achmea Bank heeft een directie en een raad van commissarissen. De directie is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de uitvoering daarvan van Achmea Bank. De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie en geeft advies.

De directie van Achmea Bank bestaat uit twee personen.  De leden van de directie hebben ruime ervaring in de financiële sector. Zij hebben daardoor ruime kennis van de maatschappelijke functies van een bank en zijn in staat om evenwichtige afwegingen te maken tussen de belangen van alle betrokken stakeholders.

De directie is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de directie. De directieleden zijn samen verantwoordelijk voor het besturen van de bank.

De directie heeft een reglement vastgesteld ter uitwerking van en aanvulling op de statuten. In dit reglement staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden omschreven. 

  Reglement directie Achmea Bank

 
 Bekijk hieronder de verkorte cv's en nevenfuncties van de directieleden
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Huurman (1965)
Voorzitter van de directie benoemd in 2016
 
Pieter Emmen (1969)
Directeur Financiën en Risico benoemd in 2017 
 
Pierre Huurman is voorzitter van de directie van Achmea Bank.
 
Hiervoor was hij onder meer werkzaam als directievoorzitter van Staalbankiers en was hij bij Staalbankiers verantwoordelijk voor commercie en beleggingen.
 
Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties bij ABN AMRO.
Pieter Emmen is directeur Financiën van Achmea Bank
 
Hiervoor was hij werkzaam als directeur (Group) Risk Management bij de Rabobank.
 
Daarvoor vervulde hij diverse andere  management- en directiefuncties bij de Rabobank waaronder Directeur van de Rabobank Hypotheekbank.