Juridische structuur en toezicht

​Achmea Bank N.V. (hierna: Achmea Bank) is onderdeel van Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland met een coöperatieve achtergrond.

Achmea Bank is statutair gevestigd in Den Haag en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27154399. Achmea Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011. Met onze bankvergunning mogen wij financiële diensten aanbieden volgens de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Alle aandelen van Achmea Bank N.V. zijn in handen van Achmea B.V.

Achmea Bank N.V. is nieuwe naam van Achmea Hypotheekbank N.V., de rechtsopvolger van Achmea Retail Bank N.V. en van Levob Bank N.V.. De statuten van Achmea Bank N.V. zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 mei 2014 voor mr. W.H.Bossenbroek, notaris te Amsterdam zijn hieronder te downloaden.

 Statuut Achmea Bank
 
Toezichthouders
Achmea Bank staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). DNB is verantwoordelijk voor het ´prudentieel toezicht´, dat waakt over de gezondheid van financiële instellingen. De AFM is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht van financiële instellingen.

Organisatiestructuur
Achmea Bank heeft een 'two-tier board' die bestaat uit een directie en een raad van commissarissen. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de onderneming. De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie.