Missie en strategie

​Wij bieden de Achmea klant duurzame zekerheid.

Dat betekent dat wij:

  • Spaargeld beheren waarmee wij klanten financiële rust bieden.
  • Klanten geld kunnen lenen voor een hypotheek zodat zij een huis kunnen kopen en genieten van wonen.

Wij vullen de verzekeringsproducten van Achmea aan met spaar- en hypotheekproducten. Onze producten zijn eenvoudig en transparant.

Onze klanten vertrouwen ons hun spaargeld toe. En we lenen klanten geld voor een hypotheek. Het is onze verantwoordelijkheid om hiermee zorgvuldig om te gaan. Daarom willen wij een financieel gezond bedrijf zijn en onze risico’s goed beheersen.

Wij zorgen voor continuïteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening en richten ons in onze  bedrijfsvoering op de langetermijnbelangen van klanten en andere stakeholders. Wij willen het  volle vertrouwen hebben van klanten, distributiepartners, medewerkers, toezichthouders, investeerders en de aandeelhouder. Daarom wegen wij in onze besluitvorming de belangen van alle stakeholders zorgvuldig tegen elkaar af.

Wij zorgen voor transparante verantwoording over onze activiteiten, diensten, producten en onze financiële stabiliteit. Onze medewerkers zijn integer, deskundig en professioneel en ze behandelen onze klanten en andere stakeholders met zorg. Zorgplicht is belangrijk voor ons: iedere medewerker legt de eed of belofte af. Daarnaast is zorgplicht verankerd in onze cultuur.