Verantwoord ondernemen

Achmea Bank heeft, net als Achmea, de ambitie om een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van verantwoord ondernemen. Daarbij richt Achmea zich op een duurzame toekomst voor onze klanten, de samenleving en onze onderneming. Dat gaat verder dan het aanbieden van financiële diensten. Vanuit de coöperatieve gedachte is Achmea gericht op maatschappelijke waarde-creatie.
Voor de spaar- en hypotheekproducten van Achmea Bank geldt dat deze maatschappelijke toegevoegde waarde moeten hebben. Via onze hypotheken stellen wij klanten in staat een eigen woning te kopen. En via onze spaarproducten kunnen klanten sparen voor de oudedag. 

De drie pijlers van ons MVO-beleid
Om onze ambities waar te maken, kunnen we niet anders dan kritisch kijken naar hoe wij ondernemen. Ons MVO-beleid richt zich op drie pijlers die gelijk zijn aan de drie rollen die wij hebben in de samenleving. Het fundament onder ons ambitiehuis is “behoorlijk bestuur” ofwel onze governance- en besluitvormingsprocessen. Behoorlijk bestuur is namelijk de basis van maatschappelijk verantwoord handelen. We onderscheiden 3 pijlers voor ons MVO beleid:

  1. Ons werk: Achmea Bank als aanbieder van hypotheek- en spaarproducten 
  2. Ons bedrijf: Achmea als werkomgeving voor onze medewerkers
  3. Onze wereld: Achmea als maatschappelijk betrokken onderneming

Voor elk van deze drie pijlers hebben we vastgelegd op welk gebied we willen excelleren, waarin we ons onderscheiden en wat tot ons fundament hoort.  Die zijn vastgelegd in een Maatschappelijk Statuut.

Maatschappelijk Statuut Achmea Bank (2016)

Meer informatie over MVO en Achmea
In het jaarverslag van Achmea vertellen we hoe we onze verantwoordelijkheid nemen en rapporteren we over onze resultaten op het gebied van duurzaamheid. Dit jaarverslag is te downloaden van achmea.nl.

Meer informatie over het MVO-beleid van Achmea en de resultaten met betrekking tot duurzaamheid is te vinden op achmea.nl: www.achmea.nl/over-achmea/mvo