Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie van Achmea Bank en geeft advies. De directie is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de uitvoering daarvan van Achmea Bank.

De samenstelling van de raad van commissarissen van Achmea Bank is zo dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een kandidaat moet voor benoeming of herbenoeming voldoen aan de criteria zoals vastgesteld in de profielschets. Met de profielschets wordt de aanwezigheid van de benodigde kennis en ervaring geborgd. 

 Profielschets Raad van Commissarissen Achmea Bank
 
De raad van commissarissen van Achmea Bank bestaat uit vijf personen die elkaar op basis van achtergrond, kennis, ervaring en verantwoordelijkheden goed aanvullen. Alle leden hebben ruime ervaring in de financiële sector. Zij hebben daardoor ruime kennis van de maatschappelijke functies van een bank en zijn in staat om evenwichtige afwegingen te maken tussen de belangen van alle betrokken stakeholders.

Als uitwerking van en aanvulling op de statuten heeft de raad van commissarissen een reglement vastgesteld. In dit reglement staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder omschreven.

 Reglement Raad van Commissarissen Achmea Bank
 
De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming gebeurt alleen na zorgvuldige overweging en kan slechts twee keer gebeuren, telkens voor een periode van vier jaar. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met het profiel, het functioneren van de betrokkene en de zittingstermijn.

Rooster van aftreden

Naam
(geboortejaar)
Eerste benoeming
Laatste herbenoeming
Volgende herbenoeming
Uiterlijk datum van aftreden
Henny W.  te Beest
(1950)
18-11-2015
18-11-2015
18-11-2019
18-11-2027
Jan B.J.M. Molenaar (1950)
01-10-2008
01-10-2017
01-10-2021
01-10-2021
Huub H. Arendse
(1958)
01-08-2017
01-08-2017
01-08-2021
01-08-2029
Bianca B.E.M. Tetteroo
(1969)
01-08-2017
01-08-2017
01-08-2021
01-08-2029

 

Bekijk hieronder de cv’s en nevenfuncties van de raad van commissarissen. 
Huub H. Arendse (1958)
Voorzitter van de RvC benoemd in 2017
 
Henny W. te Beest RA (1950)
lid van de RvC benoemd in 2015
 
Ir. Jan B.J.M. Molenaar (1950)
lid van de RvC benoemd in 2008
 
Huub Arendse is lid van de raad van commissarissen sinds 1 augustus 2017. Sinds 1 januari 2018  ​is hij voorzitter.
 
De heer Arendse is sinds 1985 gekwalificeerd registeraccountant. Na zijn studie economie aan de VU Amsterdam is hij zijn carrière begonnen bij Peat Marwick Nederland, dat later is opgegaan in KPMG.De heer Arendse was van 2003 tot 2007 voorzitter van KPMG Financial Services. Tot zijn overstap naar Achmea was hij ook lid van het Global Insurance Leadership Team van KPMG International. Van 1 april 2013 tot 1 april 2017 was hij lid van de Raad van Bestuur van Achmea B.V. als Chief Financial Officer.
 
De heer Arendse is daarnaast o.a. lid geweest van de Commissie Economische Zaken  van het Verbond van Verzekeraars, IRSG (Insurance and Reinsurers Stakeholders Group en AMICE.
Henny te Beest is lid van de raad van commissarissen sinds 18 november 2015.
 
De heer te Beest is Registeraccountant (RA) en register EDP-auditor (RE). Hij is zijn loopbaan gestart bij het Ministerie van Defensie waar hij de rang van Luitenant-kolonel had.
 
Vervolgens was hij onder meer Chief Financial Officer (CFO) van Amsterdam Trade Bank N.V , CFO van Staalbankiers N.V., CFO van Achmea Bank N.V. en CFO van Achmea Hypotheekbank N.V., Directeur Operations bij Van der Hoop Effektenbank N.V. en Hoofd Controlebureau van de Amsterdamse Effectenbeurs en de Stichting Toezicht Effectenverkeer.
 
Daarnaast vervulde hij verschillende nevenfuncties onder meer als docent en examinator bij UvA en Nyenrode, lid Raad van Toezicht Raphael Stichting en Voorzitter Kring Noord-Holland van het NIvRA.
 
Jan Molenaar lid van de raad van commissarissen sinds 1 oktober 2008.
 
De heer Molenaar was tot 2015 Directeur Rabobank Hypotheekbank, Rabo Groenbank en Rabo Cultuurbank.
 
Daarvoor was hij o.a. werkzaam als Hoofd Financieren Rabobank Nederland, en Hoofd MKB bij
Rabobank Nederland.
 
Daarnaast vervulde hij diverse nevenfuncties onder meer als
Voorzitter van het Contactorgaan Hypothecair Financiers, Voorzitter van de werkgroep hypotheken van de NVB en lid van de Raad van advies van het Nibud.
 
 
​​Huub Arendse is voor de eerste keer als commissaris benoemd op 1 augustus 2017. Hij treedt uiterlijk af op de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na 1 augustus 2029. 
Henny te Beest is voor de eerste keer als commissaris benoemd op 18 november 2015. Hij treedt uiterlijk af op de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na 18 november 2027.
Jan Molenaar is voor de eerste keer als commissaris benoemd op 1 oktober 2008. Hij  is herbenoemd op 1 oktober 2013. Hij treedt uiterlijk af op de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na 1 oktober 2021.

  
 
Bianca B.E.M. Tetteroo (1969)
lid van de RvC benoemd in 2017.
 
 
 
Bianca Tetteroo is lid van de raad van commissarissen sinds 1 augustus 2017.
Mevrouw Tetteroo is sinds 1997 gekwalificeerd registeraccountant. Zij heeft daarnaast verschillende executive opleidingsprogramma’s gevolgd o.a. corporate governance en leiderschap (Insead). Zij is haar loopbaan in 1988 begonnen bij het huidige accountantskantoor Mazars. In 1996 startte zij in de financiële sector bij het toenmalige Fortis, waar zij diverse functies vervulde binnen o.a. Asset Management en de verzekeraar.
In 2009 maakte zij de overstap naar Achmea, waar zij financieel directeur werd van de pensioenuitvoerder Syntrus Achmea. Sinds 2012 was mevrouw Tetteroo voorzitter van de divisie Pensioen & Leven. En in juni 2015 is zij toegetreden tot de Raad van Bestuur van Achmea B.V..
Mevrouw Tetteroo zit daarnaast in de Raad van Toezicht van de Kunsthal.
 
 
 
.
 
Bianca Tetteroo is voor de eerste keer als commissaris benoemd op 1 augustus 2017. Zij treedt uiterlijk af op de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na 1 augustus 2029.
 
.