Achmea Bank N.V. sluit overeenkomst inzake overname van resterende kredietportefeuille van Staalbankiers N.V.

vrijdag 16 december 2016

Achmea Bank N.V. heeft op 15 december 2016 een overeenkomst met Staalbankiers N.V. gesloten inzake de overname van de resterende kredietportefeuille van Staalbankiers N.V. De overname zal vanaf 15 december 2016 gefaseerd worden uitgevoerd en afgerond worden vóór 30 juni 2017. Op 5 december 2016 heeft Achmea Bank hiervoor een Verklaring van Geen Bezwaar ontvangen van De Nederlandsche Bank.

De boekwaarde van de portefeuille betreft €245 miljoen en volgt op de eerdere overname door Achmea Bank N.V. van een kredietportefeuille van Staalbankiers van circa €1,1 miljard in juli 2015. Naast kredieten zal Achmea Bank N.V. aan de kredieten gelieerde spaargelden overnemen met een omvang van € 57 miljoen. De overdrachtsprijs is gelijk aan de boekwaarde. 

Achmea B.V, de moedermaatschappij van Achmea Bank N.V., zal € 33,5 miljoen additioneel kapitaal storten in Achmea Bank N.V. ten behoeve van deze portefeuille. Daarnaast wordt door Achmea B.V. een garantie aan Achmea Bank N.V. gegeven voor bepaalde risico’s, waaronder kredietrisico, in verband met deze portefeuille.  

De overdracht heeft naar verwachting een licht positief effect op de solvabiliteitsratio van Achmea Bank N.V..

Persbericht
Meer nieuwsberichten