Achmea Bank ondertekent VN 'Principles for Responsible Banking'

donderdag 17 maart 2022

Logo UN Principles Responsible BankingAchmea Bank ondertekende de 'Principles for Responsible Banking' en sloot zich aan bij UNEP FI, het duurzaamheidsprogramma van de Verenigde Naties voor de financiële sector.  

De principes voor verantwoord bankieren vormen een raamwerk voor een duurzame banksector. Zij zijn ontwikkeld door een wereldwijde samenwerking tussen banken en UNEP FI.

Pierre Huurman, directievoorzitter van Achmea Bank: 
“Wij zijn er trots op dat we de principes voor verantwoord bankieren ondertekenen en ons aansluiten bij UNEP FI. Dit onderstreept onze inzet en betrokkenheid om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (de SDG’s) en het Klimaatakkoord van Parijs. Achmea Bank blijft werken aan een duurzame bedrijfsvoering in lijn met deze doelen. Ook verbeteren we de transparantie van de stappen die we op het gebied van duurzaamheid zetten. Zo publiceerden we in december 2021 ons hernieuwde ESG-beleid. En begin 2022 werken we weer aan de meting van de CO2-emissies van onze portefeuille (ons GHG-rapport). Daarnaast gebruiken we de 6 principes voor verantwoord bankieren om continu onze aanpak te verbeteren.”

De principes schrijven onder meer voor dat Achmea Bank meetbare doelen stelt, de milieu- en sociale impact van haar bedrijfsactiviteiten meet en regelmatig publiekelijk rapporteert over de voortgang. De principes bieden banken een kader om systematisch de risico's te begrijpen en kansen te grijpen die voortvloeien uit de transitie naar meer duurzame economieën.

Banken die de principes hebben ondertekend, verbinden zich ambitieus te zijn in hun duurzaamheidsstrategieën door te streven naar integratie en verankering van duurzaamheid in het hart van hun bedrijf, terwijl ze tegelijkertijd voorop blijven lopen op het gebied van duurzame financiering.

Meer informatie over de Principles for Responsible Banking: unepfi.org/responsiblebanking.


Over UNEP FI
Het United Nations Environment Finance Initiative (UNEP FI) is een partnerschap tussen UNEP en de wereldwijde financiële sector om financiering uit de particuliere sector te mobiliseren voor duurzame ontwikkeling. UNEP FI werkt met meer dan 400 leden – banken, verzekeraars en investeerders – en meer dan 100 ondersteunende instellingen – om een financiële sector te helpen creëren die mens en planeet bedient en tegelijkertijd een positieve impact heeft.

Over de PRB
De Principles for Responsible Banking (PRB) vormen het allereerste wereldwijde duurzaamheidskader voor de banksector. Ondertekenaars verbinden zich door hun bedrijfsstrategieën af te stemmen op wereldwijde doelen zoals de Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord van Parijs.

Meer nieuwsberichten