Achmea Bank publiceert haar jaarverslag en ESG Impact Report 2022

donderdag 13 april 2023

 

Op 10 maart maakte Achmea Bank al haar jaarcijfers bekend via een Engels persbericht. De uitgebreide rapportage met de jaarrekening en een toelichting op onze cijfers is vandaag gepubliceerd. U vindt ons Jaarverslag 2022 via deze link

ESG Impact Report 2022

In het ESG Impact Report publiceert Achmea Bank over haar inspanningen op het gebied van Environmental, Social en Governance. Als onderdeel van het ESG Impact Report rapporteert Achmea Bank voor het eerst over de Principles for Responsible Banking (PRB).

In november 2021 ondertekende Achmea Bank de Principles for Responsible Banking (PRB) en sloot zich aan bij UNEP FI; het duurzaamheidsprogramma van de Verenigde Naties voor de financiële sector. Met het ondertekenen van de PRB toont Achmea Bank haar verbondenheid met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs. Naast dat duurzaamheid een centraal thema is binnen onze organisatie, zorgen we er ook voor dat dit thema centraal staat bij onze partners.

Directievoorzitter Pierre Huurman: “We zijn trots met deze volgende stap in het integreren van de Principles in onze bedrijfsvoering. Achmea Bank blijft met dit initiatief, maar ook bijvoorbeeld middels het Klimaattransitieplan stappen zetten in de transitie naar een duurzame economie en samenleving.”

In het ESG Impact Report komen o.a. aan bod:

  • Onze doelstellingen en vooruitgang voor onze bedrijfsvoering: CO2 neutraal in 2030
  • Onze doelstellingen en vooruitgang op het gebied van de emissie van onze hypotheekportefeuille: CO2 neutraal in 2050
  • Klimaat-gerelateerde risico’s en risk management
  • Onze sociale impact, via goed werkgeverschap, transparantie en o.a. Bank voor de klas.
  • Ons eerste rapportagejaar onder de Principles for Responsible Banking

Je vindt ons ESG Impact Report 2022 op onze website.

 
Meer nieuwsberichten