Achmea Bank publiceert haar jaarverslag en ESG Impact Report 2023

vrijdag 12 april 2024

Op 15 maart maakte Achmea Bank haar jaarcijfers bekend via een Engelstalig persbericht. Vandaag publiceren we de uitgebreide rapportage met de jaarrekening en een toelichting op onze cijfers. U vindt ons Jaarverslag 2023 via deze link.

ESG Impact Report 2023

Het ESG Impact Report dat ook vandaag verschijnt, staat in het teken van de voortgang en activiteiten van Achmea Bank en onze impact op een duurzame leefomgeving (Environmental), een sociale maatschappij waarin iedereen kan participeren (Social) en betrouwbaar en integer bancair beleid (Governance). Als onderdeel van het ESG Impact Report rapporteren we ook over de Principles for Responsible Banking (PRB).

In het ESG Impact Report gaan we uitgebreid in op onze initiatieven op het vlak van het terugdringen van de CO2 uitstoot, zowel via onze bedrijfsvoering als onze hypotheekportefeuille. Dat laatste doen we door klanten te helpen bij de verduurzaming van hun woning. Ook het managen van klimaatrisico’s komt aan bod. Daarnaast rapporteren we over onze inspanningen op het gebied van sociale duurzaamheid en gaan we in op de PRB. Met het uitvoeren van de PRB geven we invulling aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs.

Directievoorzitter Pierre Huurman: “Met het ESG Impact Report laten we zien dat we duurzaamheid een belangrijk thema vinden en rapporteren we over de stappen die we in 2023 gezet hebben. Voor ons is het van belang om de uitstoot te verminderen, maar daarnaast zeker ook oog te blijven hebben voor klanten die onze hulp nodig hebben bij het verduurzamen van hun woning.“

In het ESG Impact Report komen o.a. aan bod:

• Onze doelstellingen en vooruitgang op het gebied van de emissie van onze hypotheekportefeuille: CO2 neutraal in 2050;
• Klimaat-gerelateerde risico’s en risk management;
• Onze sociale impact, via goed werkgeverschap, transparantie en o.a. Bank voor de Klas;
• De Principles for Responsible Banking.

U vindt ons ESG Impact Report 2023 op onze website.
Meer nieuwsberichten