Achmea Bank publiceert Klimaattransitieplan

donderdag 22 december 2022

 

TILBURG - De gevolgen van klimaatverandering zien we overal ter wereld, zo ook in Nederland. Wij vinden het vanuit
Achmea Bank belangrijk onze bijdrage te leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde. In dit klimaatactieplan vertellen we hoe we dat doen voor onze bedrijfsvoering, producten en diensten.  

Achmea Bank financiert onder andere hypotheken. We willen vanuit deze rol bijdragen aan de nationale- en internationale klimaatdoelstellingen door de CO₂-uitstoot van onze financieringen te verminderen en de energietransitie te faciliteren. Dat doen we onder meer door onze klanten te helpen bij het verduurzamen van hun woning en financieringsmogelijkheden te bieden en groene funding aan te trekken. Voor onze hypotheekportefeuille meten en monitoren we het CO₂-gehalte en hebben we reductiedoelstellingen en actieplannen opgesteld. 

In het document leest u ons Klimaat Actieplan voor de bedrijfsvoering. Achmea Bank sluit zich integraal aan bij de aanpak van Achmea hierop. Daarnaast beschrijven we ook onze plannen voor de verduurzaming van de hypotheekportefeuille en de plannen voor het risicomanagement op de hypotheekportefeuille. Vervolgens beschrijven we de governance zoals ingericht binnen Achmea Bank voor ESG. 

Voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten
De ontwikkelingen om ons heen gaan snel. Er komen steeds nieuwe klimaatinzichten, wetgeving, data en meetmethodes. Hierdoor ontstaan ook nieuwe inzichten die ertoe kunnen leiden dat we ons doelen en plannen tussentijds moeten bijstellen. Dit plan actualiseren wij daarom jaarlijks. 

Lees ons Klimaattransitieplan


Meer nieuwsberichten