Achmea zet met de oprichting van een separate account de volgende stap in krachtenbundeling

dinsdag 04 augustus 2020

Achmea wil groeien op hypotheekgebied. Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft daarom het voornemen om een separate account in te richten voor het verstrekken van hypotheken via het merk Centraal Beheer. Hiermee kunnen institutionele beleggers, zowel nationaal als internationaal, rechtstreeks investeren in een eigen portefeuille van Nederlandse woninghypotheken met het door hen gewenste risicoprofiel. Achmea biedt daarmee meer keuze aan institutionele beleggers.

Achmea Bank heeft het voornemen om als investeerder toe te treden tot dit separate account en daarmee de toekomstige hypotheekproductie via Syntrus Achmea te laten verlopen.

Met deze uitbreiding van de dienstverlening aan institutionele beleggers kan Achmea haar slagkracht op de woning- en hypotheekmarkt vergroten en een groei in marktaandeel realiseren. Hiermee kan zij institutionele beleggers nog beter van dienst zijn met passende en duurzame hypotheekoplossingen. 

Achmea zet hiermee een volgende stap in de eerder aangekondigde bundeling van krachten op hypotheekgebied.

De oprichting van het separate account vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de relevante toezichthouders en overige stakeholders waaronder de betrokken Raden van Commissarissen.

Persbericht

Meer nieuwsberichten