Huub Arendse benoemd tot Voorzitter Raad van Commissarissen Achmea Bank NV

vrijdag 15 december 2017


TILBURG –  Huub Arendse (59) is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Achmea Bank met ingang van 1 januari 2018. Arendse maakt sinds 1 augustus 2017 deel uit van de RvC van Achmea Bank.


Petri (P.H.M.) Hofsté is sinds 1 mei 2015 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea Bank en treedt eind 2017 terug in verband met haar rol in de Raad van Commissarissen van Rabobank. 

De Raad van Bestuur van Achmea, de directie en de Raad van Commissarissen van Achmea Bank danken Petri Hofsté voor haar gewaardeerde bijdrage aan de ontwikkeling van Achmea Bank N.V. gedurende de afgelopen jaren.  
 
De RvC van Achmea Bank bestaat vanaf 1 januari 2018 uit Huub Arendse (voorzitter), Henny te Beest, Jan Molenaar en Bianca Tetteroo.

Persbericht

Meer nieuwsberichten