Tot 1 juli geen gedwongen woningverkopen vanwege corona

dinsdag 07 april 2020

Banken en verzekeraars zijn met de Rijksoverheid overeengekomen dat wegens achterstallige betalingen tot tenminste 1 juli 2020 geen gedwongen woningverkopen zullen plaatsvinden.

Gezien de ernst van de coronacrisis is het belangrijk dat eigenaren in hun woning kunnen blijven, ook al hebben betalingsregelingen en bijzonder beheer onvoldoende soelaas geboden. Met deze afspraak geven hypotheekverstrekkers invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze bijzondere omstandigheden.

Het kabinet heeft diverse maatregelen aangekondigd om werkgevers en werknemers financieel te ondersteunen wanneer er sprake is van verlies van inkomsten, omzet of werkgelegenheid. Deze noodmaatregelen zullen veel huishoudens in staat stellen om hun maandelijkse lasten te betalen. Voor huishoudens die desondanks in de knel komen, zoeken hypotheekverstrekkers naar passende oplossingen, zoals andere termijnen of uitstel van betaling. Daarnaast geldt dus tot tenminste tot 1 juli dat banken en verzekeraars niet over gaan tot gedwongen verkoop.

Gedwongen verkoop komt relatief weinig voor omdat hypotheekverstrekkers veel aandacht besteden aan vroegtijdige signalering van betalingsproblemen. Door begeleiding van de klant wordt gedwongen verkopen vaak voorkomen. Verkoop kan nog wel plaatsvinden als kredietverstrekker en de consument gezamenlijk besluiten dat dit voor beide partijen nu de beste oplossing is, bijvoorbeeld omdat de consument de lasten ook op de langere termijn niet kan dragen en een andere geschikte woning kan betrekken. Daarnaast vervalt de uitzondering op gedwongen verkoop als er sprake is van criminele activiteiten, fraude, oneigenlijk gebruik van de woning, bedreiging of leegstand.
Meer nieuwsberichten