Vertrouwensmonitor Banken 2020 gepubliceerd

dinsdag 12 januari 2021

Op 11 januari 2021 is de Vertrouwensmonitor Banken 2020 gepresenteerd. Met dit onderzoek don banken samen sinds 2015 onderzoek naar consumentenvertrouwen en de kwaliteit van hun dienstverlening. Ook Achmea Bank werkt via de merken Centraal Beheer en Woonfonds mee aan de Vertrouwensmonitor Banken.

Het consumentenvertrouwen in banken is stabiel, met een stijgende trend. Dit is de overall conclusie uit de Vertrouwensmonitor Banken 2020. De stijgende trend is vooral zichtbaar over het 3e en 4e kwartaal van 2020 en is grotendeels toe te schrijven aan de inzet van banken om, samen met de klant, te zoeken naar oplossingen voor extra financiële lucht in deze voor velen financieel onzekere en zware tijden. De consument heeft in 2020 daadwerkelijk de hulp en betrokkenheid van de banken ervaren.

Elke bank geeft zelf invulling aan de verbeterkansen die uit de Vertrouwensmonitor komen. De scores van de merken van Achmea Bank zijn in 2020 licht gestegen. Met de uitkomsten van dit onderzoek zijn we, naast onze eigen bevindingen, in staat om te achterhalen op welke gebieden we het goed doen en waar we kunnen verbeteren. De uitkomsten presenteren we ook op de websites van onze merken: CentraalBeheer en Woonfonds.

Rapport Vertrouwensmonitor Banken 2020

Meer nieuwsberichten