Directie

De directie stelt de missie, strategie, het beleid en de doelstellingen van Achmea Bank vast. En zij is verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. De Directie richt zich op de bedrijfscontinuïteit en maakt in haar besluitvorming een evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders, waaronder de klanten, investeerders, werknemers en de aandeelhouder.

De directie heeft een Reglement vastgesteld als aanvulling op de Statuten. In dit Reglement staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden omschreven.Samenstelling van de directie

De directie is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de directie. Elk directielid moet beschikken over een gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle betrokken stakeholders.

Leden van de directie

De directie van Achmea Bank bestaat uit Pierre Huurman (voorzitter), Mark Geubbels en Bob Engels. Binnen dit team vormen Pierre en Mark de statutaire directie. De directieleden zijn samen verantwoordelijk voor het besturen van de bank. Zij hebben ruime ervaring in de financiële sector en vullen elkaar op basis van achtergrond, kennis en ervaring goed aan. Zij zijn daardoor in staat om evenwichtige afwegingen te maken tussen de belangen van alle stakeholders.

Verkorte cv's van de directieleden 

Pierre Huurman (1965)

Voorzitter van de directie

Pierre Huurman is in 2016 benoemd als voorzitter van de directie van Achmea Bank. Hiervoor was hij onder meer werkzaam als directievoorzitter van Staalbankiers en was hij bij Staalbankiers verantwoordelijk voor commercie en beleggingen. Ook vervulde hij diverse managementfuncties bij ABN AMRO. 

Mark Geubbels (1979)

Directeur Finance & Risk

Mark Geubbels is in 2019 benoemd als directeur Finance & Risk van Achmea Bank. Hiervoor was hij senior manager Balanssturing & Financial Risk. Mark vervulde diverse managementfuncties onder meer bij de Rabobank, waar hij verantwoordelijk was voor Finance binnen het managementteam Retail en bij ABN AMRO. 

Bob Engels (1979)

Directeur Operations

Bob Engels is in januari 2024 benoemd als directeur Operations van Achmea Bank. Bob werkt sinds 2004 bij Achmea en vervulde diverse managementfuncties. Hiervoor was hij senior manager Business & Operations (2018) en manager Sparen (2015) bij Achmea Bank.