Directie

De Directie stelt de missie, strategie, het beleid en de doelstellingen van Achmea Bank vast. En zij is verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. De Directie richt zich op de bedrijfscontinuïteit en maakt in haar besluitvorming een evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders, waaronder de klanten, investeerders, werknemers en de aandeelhouder.

De Directie heeft een Reglement vastgesteld als aanvulling op de Statuten. In dit Reglement staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden omschreven.Samenstelling van de directie

De Directie is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de directie. Elk lid van de Directie moet beschikken over een gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle betrokken stakeholders.

Leden van de directie

De Directie van Achmea Bank bestaat uit twee leden die samen de statutaire directie vormen. De directieleden zijn samen verantwoordelijk voor het besturen van de bank. Beide directieleden hebben ruime ervaring in de financiële sector en vullen elkaar op basis van achtergrond, kennis en ervaring goed aan. Zij zijn daardoor in staat om evenwichtige afwegingen te maken tussen de belangen van alle stakeholders.Verkorte cv's van de directieleden 

Pierre Huurman (1965)

Voorzitter van de directie benoemd in 2016.

Pierre Huurman is voorzitter van de directie van Achmea Bank. Hiervoor was hij onder meer werkzaam als directievoorzitter van Staalbankiers en was hij bij Staalbankiers verantwoordelijk voor commercie en beleggingen. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties bij ABN AMRO. 

Mark Geubbels (1979)

Directeur Finance & Risk, benoemd in 2019.

Mark Geubbels is Directeur Finance & Risk van Achmea Bank. Hiervoor was hij Senior Manager Balanssturing & Financial Risk bij Achmea Bank en daarvoor was hij bij de Rabobank verantwoordelijk voor Finance binnen het Management Team Retail. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties bij ABN AMRO.