Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Directie en geeft advies. De Raad van Commissarissen heeft een Reglement vastgesteld als aanvulling op de Statuten. In dit Reglement staan de verantwoordelijk-heden en bevoegdheden omschreven.Samenstelling van de Raad van Commissarissen  

De Raad van Commissarissen van Achmea Bank is zo samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Er is een Profielschets opgesteld waarin de criteria staan beschreven waaraan een commissaris moet voldoen. Met de Profielschets wordt de aanwezigheid van de benodigde kennis en ervaring geborgd.

Leden van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Achmea Bank bestaat uit vier personen die elkaar op basis van achtergrond, kennis, ervaring en verantwoordelijkheden goed aanvullen. Alle leden hebben ruime ervaring in de financiële sector. Zij hebben daardoor ruime kennis van de maatschappelijke functies van een bank en zijn in staat om evenwichtige afwegingen te maken tussen de belangen van alle betrokken stakeholders.

Rooster van aftreden

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een termijn eindigend op de dag van de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden wordt 4 jaar na de benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De leden kunnen eenmaal herbenoemd worden. Herbenoeming vindt plaats na zorgvuldige overweging. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met het profiel, het functioneren van de betrokkene en de zittingstermijn.

Naam Eerste benoeming   Jaar van laatste benoeming  Jaar eventuele (her)benoeming*  Jaar van aftreden*
Miriam van Dongen  23-12-2020 2020 2024 2028
Huub Arendse 01-08-2017 2021 - 2025
Daphne de Kluis  12-10-2021 2021 2025 2029
Hans Snijders 27-12-2023  2023  2027   2031

* (Her)benoeming en/of aftreden vindt plaats in de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering.


Verkorte cv’s van de Raad van Commissarissen 

Huub Arendse

Voorzitter sinds 1 januari 2018 en 
commissaris sinds 1 augustus 2017

Huub Arendse is sinds 1995 gekwalificeerd registeraccountant. Na zijn studie economie aan de VU Amsterdam startte zijn carrière bij Peat Marwick Nederland. Hij was voorzitter van KPMG Financial Services van 2003 tot 2007. Tot zijn overstap naar Achmea was hij ook lid van het Global Insurance Leadership Team van KPMG International. Van 2013 tot 2017 was hij lid van de Raad van Bestuur van Achmea als CFO.

De heer Arendse is daarnaast o.a. lid geweest van de Commissie Economische Zaken van het Verbond van Verzekeraars, IRSG (Insurance and Reinsurers Stakeholders Group) en AMICE.

 

Miriam van Dongen

Commissaris sinds 23 december 2020

Miriam van Dongen is ook lid van de Raad van Commissarissen van Achmea Groep, Achmea Schadeverzekeringen N.V. en Achmea Pensioen- & Levensverzekeringen N.V.

Mevrouw Van Dongen beschikt over ruime ervaring in de financiële sector. Als professioneel commissaris is zij onder meer verbonden aan PGGM en Optiver. Daarvoor was zij CFO bij Achmea Zorg (2007 - 2009) en had zij verschillende directiefuncties bij
Delta Lloyd. Zij studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. 

Hans Snijders

Commissaris sinds 27 december 2023

Hans Snijders heeft aanzienlijke bestuurlijke ervaring in de financiële sector. Zo is hij onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en is hij bestuurder bij het Bedrijfstakpensioenfonds bpfBOUW.

In het verleden vervulde hij meerdere directiefuncties; zo was hij onder andere van 2009 tot en met 2014 CEO van Syntrus Achmea en van 2014 tot en met 2016 CEO van Achmea Investment Management. 

De heer Snijders is afgestudeerd met een master in Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Daphne de Kluis

Commissaris sinds 12 oktober 2021

Daphne de Kluis kende een lange carrière bij ABN AMRO. Zij trad daar in dienst in 1998. Na diverse functies binnen Commercial Clients en Corporate & Institutional Banking werd zij in 2009 Global Head of Debt Solutions en in 2013 Global Head of Financial Restructuring & Recovery. In 2017 volgde haar benoeming tot CEO Commercial Banking en werd zij lid van het Executive Committee van ABN AMRO.

Mevrouw De Kluis studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van Euronext Amsterdam en Stadsherstel Amsterdam.