Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Directie en geeft advies. De Raad van Commissarissen heeft een Reglement vastgesteld als aanvulling op de Statuten. In dit Reglement staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden omschreven.Samenstelling van de Raad van Commissarissen  

De samenstelling van de Raad van Commissarissen van Achmea Bank is zo dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Er is een Profielschets opgesteld waarin de criteria staan beschreven waaraan een commissaris moet voldoen. Met de Profielschets wordt de aanwezigheid van de benodigde kennis en ervaring geborgd.

Leden van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Achmea Bank bestaat uit vier personen die elkaar op basis van achtergrond, kennis, ervaring en verantwoordelijkheden goed aanvullen. Alle leden hebben ruime ervaring in de financiële sector. Zij hebben daardoor ruime kennis van de maatschappelijke functies van een bank en zijn in staat om evenwichtige afwegingen te maken tussen de belangen van alle betrokken stakeholders.

Rooster van aftreden

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is benoeming na zorgvuldige overweging en kan slechts twee keer, telkens voor een periode van vier jaar. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met het profiel, het functioneren van de betrokkene en de zittingstermijn.
Naam Eerste benoeming   Laatste benoeming  Volgende herbenoeming  Uiterlijke datum van aftreden
Henny te Beest  18-11-2015 18-11-2019 18-11-2023 18-11-2027
Miriam van Dongen  23-12-2020 23-12-2020 23-12-2024 23-12-2032
Huub Arendse 01-08-2017 01-08-2021 01-08-2025 01-08-2029
Daphne de Kluis  12-10-2021 12-10-2021 12-10-2025 12-10-2033


Verkorte cv’s van de Raad van Commissarissen 

Huub Arendse (1958)

Lid van de Raad van Commissarissen sinds 1 augustus 2017. Sinds 1 januari 2018 is hij voorzitter.

De heer Arendse is sinds 1995 gekwalificeerd registeraccountant. Na zijn studie economie aan de VU Amsterdam is hij zijn carrière begonnen bij Peat Marwick Nederland, de heer Arendse was van 2003 tot 2007 voorzitter van KPMG Financial Services. Tot zijn overstap naar Achmea was hij ook lid van het Global Insurance Leadership Team van KPMG International. Van 1 april 2013 tot 1 april 2017 was hij lid van de Raad van Bestuur van Achmea als Chief Financial Officer.

De heer Arendse is daarnaast o.a. lid geweest van de Commissie Economische Zaken van het Verbond van Verzekeraars, IRSG (Insurance and Reinsurers Stakeholders Group) en AMICE.

 

Miriam van Dongen

Lid van de Raad van Commissarissen sinds 23 december 2020.

Zij is ook lid van de Raad van Commissarissen van de Achmea Groep, Achmea Schadeverzekeringen N.V. en Achmea Pensioen- & Levensverzekeringen N.V.

Miriam van Dongen beschikt over ruime ervaring in de financiële sector. Als professioneel commissaris is zij onder meer verbonden aan PGGM en Optiver. Daarvoor was zij CFO bij Achmea Zorg (2007-2009) en had zij verschillende directiefuncties bij Delta Lloyd. Miriam van Dongen studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. 

Henny te Beest (1950)

Lid van de Raad van Commissarissen sinds 18 november 2015.

De heer te Beest is Registeraccountant (RA) en register EDP-auditor (RE). Hij is zijn loopbaan gestart bij het Ministerie van Defensie waar hij de rang van Luitenant-kolonel had.

Vervolgens was hij onder meer Chief Financial Officer (CFO) van Amsterdam Trade Bank, CFO van Staalbankiers, CFO van Achmea Bank en CFO van Achmea Hypotheekbank, Directeur Operations bij Van der Hoop Effektenbank en Hoofd Controlebureau van de Amsterdamse Effectenbeurs en de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Daarnaast vervulde hij verschillende nevenfuncties onder meer als docent en examinator bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Nyenrode, lid Raad van Toezicht Raphael Stichting en Voorzitter Kring Noord-Holland van het NIvRA.

 

Daphne de Kluis

Lid van de Raad van Commissarissen sinds 12 oktober 2021.

Daphne kende een lange carrière bij ABN AMRO. Zij trad daar in dienst in 1998. Na diverse functies binnen Commercial Clients en Corporate & Institutional Banking werd zij in 2009 Global Head of Debt Solutions en in 2013 Global Head of Financial Restructuring & Recovery. In 2017 volgde haar benoeming tot CEO Commercial Banking en werd zij lid van het Executive Committee van ABN AMRO.

Daphne studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van Euronext Amsterdam en Stadsherstel Amsterdam.