Governance

Achmea Bank heeft een governance structuur die voldoet aan wet- en regelgeving en is afgestemd op de besturing van het Achmea concern. Er is een intern risico beheersingssysteem. De directie en de RvC zien toe op een correcte naleving hiervan.

achmea strategy 5092