ESG

Duurzaam ondernemen 

Als onderdeel van een coöperatieve verzekeraar lossen we grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen & werken, mobiliteit en inkomen. Vanuit coöperatief gedachtengoed en ervaring weten we dat waarde voor de klant en samenleving altijd hand in hand gaan, waarbij Duurzaam Samen Leven centraal staat als missie van onze organisatie. Achmea Bank draagt met haar duurzaamheidsambities en -activiteiten bij aan de wereldwijde doelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, met een focus op de volgende thema’s: ongelijkheid verminderen, duurzame steden en gemeenschappen en klimaatactie. Met het ondertekenen van de ‘Principles for Responsible Banking’ laat Achmea Bank zien bij te dragen aan deze SDG’s en aan het klimaatakkoord van Parijs. Naast het feit dat duurzaamheid een centraal thema is binnen onze organisatie, zien we er ook op toe dat dit thema bij onze partners centraal staat (zie Duurzaamheidsverklaring). Als onderdeel van onze duurzaamheidsambitie hebben we tevens een milieubeleid interne bedrijfsvoering opgesteld. 


Ons ESG beleid

Wij willen waarde creëren voor onze vier belangrijkste stakeholders: onze klanten, medewerkers, partners en investeerders. Dit doen we door op ondernemende en innovatieve wijze te werken aan oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken die aansluiten bij onze kerncompetenties en -activiteiten. Onderaan deze pagina kunt u het Achmea Bank ESG-beleid downloaden, waarin we per ESG-criterium (Environmental, Social en Governance) onze duurzaamheidsambities beschrijven.

Wij zijn transparant over onze ESG-prestaties

In ons jaarlijkse ESG Impact Report rapporteren we over onze doelstellingen en resultaten per ESG-criterium. Daarnaast rapporteren we over de totale CO2-uitstoot en energielabels van onze hypotheekportefeuille. Tot slot rapporteren we over onze ESG-ratings, die (samen met de ESG Impact Reports) te vinden zijn op de pagina Investors > ESG

Meer informatie

Meer informatie over het ESG-beleid van Achmea en het jaarverslag is te vinden op de website van Achmea.

 

Download ESG Beleid Achmea Bank
Download Klimaattransitieplan