Toegankelijke maatschappij

Een toegankelijke maatschappij is een belangrijk onderdeel van ESG. Doel is om de toegankelijkheid voor iedereen in een participatiesamenleving te waarborgen. Achmea Bank heeft als onderdeel van Achmea een gezamenlijk beleid om de sociale doelstellingen te bereiken. 

Wij geloven dat participatie in de samenleving de basis is voor een duurzame samenleving en daarom streven wij ernaar bij te dragen aan de toegang tot basisvoorzieningen en adequate levensomstandigheden voor iedereen. Als onderdeel van deze inspanning nemen we onze verantwoordelijkheid voor arbeids- en mensenrechtenomstandigheden binnen onze processen en productieketens. Daarnaast ontplooien we activiteiten om het financiële welzijn en de onafhankelijkheid van de Nederlandse burger te verbeteren. Om deze doelstellingen te bereiken hebben we voor verschillende onderwerpen beleid geformuleerd. Hieronder leest u een aantal van de belangrijke onderwerpen. 
 

Diversiteit en inclusie

Ieder mens is anders. Gelukkig maar. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen zich bij Achmea Bank welkom voelt. Want als dat zo is, voel je je vrij en kun je jezelf zijn. Dan ben je in staat om je talenten te ontdekken, om creatief en innovatief te zijn. Wij geloven dat iedereen de ruimte moet krijgen om zichzelf te zijn. Alleen dan kun je het beste uit jezelf halen en samen met collega’s je ambities waarmaken. Onderwerpen die onder het beleid over diversiteit en inclusie vallen zijn:

  • Gender: Een juiste balans tussen het aantal mannen en vrouwen verbetert de performance en draagt bij aan goede besluitvorming. Achmea Bank streeft naar een goede verdeling op alle niveaus: op de werkvloer, in het management, in de directie, in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Onze aanpak richt zich op de niveaus waar dat nog niet het geval is. Daarnaast werken we aan het vergroten van de doorstroom van vrouwen naar de top.
     
  • Cultureel: Culturele diversiteit en inclusie is een thema waar we binnen Achmea Bank veel aandacht aan schenken. Niet alleen omdat we het belangrijk vinden dat iedereen gelijke kansen krijgt. Maar ook omdat we geloven dat we onze ambities alleen kunnen waarmaken als medewerkers zichzelf kunnen en durven te zijn. Met verschillende perspectieven en talenten zijn we in staat om creatiever en innovatiever te zijn en weten we de klant beter te begrijpen en bedienen. 

  • Arbeidsbeperkingen: Bij Achmea Bank hoeft een arbeidsbeperking geen beperking te zijn. Momenteel zijn we toonaangevend in participatie van medewerkers met een arbeidsbeperking. Het past bij onze identiteit en strategie om mensen met een beperking de volle kans te geven om deel uit te maken van onze werkgemeenschap. Achmea Bank heeft een groeiend aantal medewerkers met een arbeidsbeperking die hun volwaardige bijdrage leveren aan onze ambities en aan onze klanten. 

  • Werken bij Achmea: Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij Achmea. Dus doen we onze uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Elke dag werken we aan een meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Een team waarin iedereen zich herkent; jij past er altijd tussen. Kijk ook op onze website werkenbijachmea.nl 

Gedragscode

Binnen Achmea werken we volgens een gedragscode. Deze afspraken zijn de richtlijn voor hoe we met elkaar en onze stakeholders omgaan.


Leren en ontwikkelen

Bij Achmea Bank vinden we het belangrijk dat onze medewerkers doen waar hun hart sneller van klopt. Achmea Bank geeft medewerkers de ruimte om te leren, talenten in te zetten en te ontwikkelen zodat medewerkers iedere dag nóg beter worden in wat ze doen! Zo werken medewerkers aan hun eigen ontwikkeling en maken wij het leven van onze ruim 10 miljoen klanten elke dag een beetje beter. 

Achmea Bank investeert in een leven lang leren en ontwikkelen. Bij Achmea Bank pakken medewerkers de regie over hun eigen loopbaan. Werken aan vakmanschap, nieuwe kennis en vaardigheden, dit maakt dat onze medewerkers fit blijven voor de toekomst. Leren is meer dan alleen een opleiding volgen. Het is ook talenten ontdekken, leren op je eigen werkplek óf eens kijken bij een andere afdeling. Dat kan allemaal bij Achmea Bank.

Bekijk ook onderstaande beleidsdocumenten:


Mensenrechten en arbeidsnormen verklaring 2024 (Engels)
Ethisch Manifest
Regeling Ongewenste Omgangsvormen
Achmea Risicoraamwerk voor beheersing van integriteit
Klokkenluidersregeling