Duurzame leefomgeving

Achmea Bank en Achmea Groep B.V. ondersteunen het commitment aan het Klimaatakkoord van Parijs van de Nederlandse financiële sector. Dit akkoord stelt de financiële sector ten doel om: 

1. Op te treden als financier van de energietransitie;
2. Transparantie te creëren over de CO2-emmissies van hun investeringsportefeuilles;
3. Nieuwe CO2-emmissietargets inclusief reductieplannen (eind 2022) bekend te maken.

Hiermee streeft de sector naar een reductie van CO2-emmissies van 49% ten opzichte van 1990. Achmea Bank neemt hierin haar verantwoordelijkheid door deze doelstelling door te vertalen naar relevante doelstellingen om met en voor verschillende stakeholders te bereiken. In ons Klimaattransitieplan beschrijven wij hoe wij werken aan het waarmaken van onze klimaatambities. 
 

UN Principles for Responsible Banking

Achmea Bank is officieel ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Banking - het duurzaamheidskader voor de banksector, ontwikkeld door een samenwerking tussen banken wereldwijd en het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Met het ondertekenen van de Principles streven we ertoe ambitieus te zijn in onze duurzaamheidsstrategieën, en om duurzaamheid te integreren en te verankeren in het hart van ons bedrijf, terwijl de richtlijnen banken in staat stellen voorop te blijven lopen op het gebied van duurzame financiering.

Meer informatie over de Principles for Responsible Banking vindt u op de website van UNEP FI.


Green Finance Framework

Achmea Bank, als onderdeel van Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Wij creëren duurzame waarde voor al onze stakeholders. Dit betekent onder meer dat wij de klanten van Achmea helpen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Bijvoorbeeld door het aanbieden van diensten en financieringsmogelijkheden om de eigen woning te verduurzamen. We hebben ambitieuze doelstellingen voor de verduurzaming van onze hypotheek- en vastgoedportefeuille. In de duurzaamheidsambitie van Achmea past ook het aantrekken van groene financiering. Hiermee bieden we onze investeerders duurzame beleggingsmogelijkheden in kwalitatief hoogwaardige Nederlandse hypotheken en onroerend goed. Hiervoor heeft Achmea een Green Finance Framework (GFF) opgezet. Het GFF is gebaseerd op de Green Bond Principles (ICMA, 2021) en de Green Loan Principles (LMA/APLMA, 2021). Het GFF is extern getoetst door ISS ESG; hiervoor is een Second Party Opinion beschikbaar. Tevens is de methodologie beoordeeld door CFP Green Buildings; zie hiervoor het Methodology Report.

Achmea heeft de intentie om de opbrengsten van de uitgifte van financiële instrumenten onder dit Framework (in)direct te alloceren aan duurzame hypotheken en/of investeringen gerelateerd aan onder andere nieuwe en bestaande energiezuinige woningen in Nederland (Residential Real Estate) en aan energiezuinige commerciële gebouwen in en buiten Nederland (Commercial Real Estate). 

Hieronder vindt u de bijbehorende documentatie: 

 • Green Finance Framework - Dit Green Finance Framework rapport presenteert vrijwillige procesrichtlijnen die zijn ontwikkeld. Hierbij zijn uitgevers van groen uitgiften, investeerders, financiële instellingen en ngo's betrokken met het oog op bevordering van de ontwikkeling en integriteit van de groene financiële markt.
 • Methodology Report – Dit is een document met betrekking tot de top 15% koolstofarme woongebouwen in Nederland.
 • Second Party Opinion – Dit betreft een beoordeling van de drie kernelementen om de duurzaamheidskwaliteit van de Groene Financieringsinstrumenten te bepalen.
 • Investor Presentatie – Deze presentatie biedt een overzicht van het Green Finance Framework. 


Verduurzamen van onze bedrijfsvoering

Op het gebied van het verduurzamen van de bedrijfsvoering wordt binnen Achmea samengewerkt met alle onderdelen, waarbij wordt ingezet op het omlaag brengen van het energieverbruik van ons kantoor in Tilburg en de transitie naar duurzame energiebronnen. Ook stimuleren we thuiswerken om het woon- werkverkeer te reduceren. De bedrijfsvoering van Achmea Bank, onderdeel van Achmea, is klimaatneutraal in 2030. Dit betekent concreet dat in 2030:

 • De CO2- uitstoot netto nul is (CO2 footprint) en de rest bruto CO2- uitstoot voor 40 jaar wordt gecompenseerd met grootschalige herbebossing.
 • Het energieverbruik (elektra en gas) maximaal is gereduceerd en waar mogelijk wekken we zelf energie lokaal duurzaam op.
 • We voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen inkopen.

Om dit te bereiken nemen we de komende jaren veel maatregelen. Een greep daaruit: 

 • We versterken de biodiversiteit op onze eigen locaties.
 • We verduurzamen de verkeersmobiliteit van medewerkers.
 • In samenwerking met partners/leveranciers nemen we maatregelen tegen klimaatverandering in de inkoopketen.
 • We verduurzamen de omgeving waar onze locaties zijn gevestigd door kennis te delen en lokale (icoon)projecten en innovaties te stimuleren.

U vindt hieronder de beleidsstukken:


Milieubeleid Interne bedrijfsvoering
Duurzaamheidsverklaring voor leveranciers